Home    »    Certificaten

Certificaten

In 2001 heeft Permacol B.V. het NEN-EN-ISO 9001-certificaat behaald, welke onderworpen is aan de jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland Q.A..

Certificate ISO9001:2015

In 2013 heeft Permacol B.V. de status Bekende Afzender verkregen. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en de uitvoeringsbepalingen daarvan, volgt Permacol B.V. als bekende afzender de beveiligingsprocedures; verzamelen, vervoeren, opslaan en afleveren van luchtvracht/luchtpost die aan beveiligingscontroles is onderworpen. EU Cargo Database ID Code: NL/KC/00564-00