Home    »    Disclaimer

Disclaimer

Producten en services geleverd door Permacol (leverancier) zijn onderworpen aan de Algemene Leveringsvoorwaarden, die ten grondslag liggen aan alle verkoopovereenkomsten, die op de achterkant van facturen zijn afgedrukt en/of op aanvraag worden toegestuurd. Hoewel informatie, aanbevelingen of advisering in goed vertrouwen worden gegeven, geeft de leverancier geen waarborg of garantie, opzettelijk of stilzwijgend, (I) voor resultaten onder toepassingsomstandigheden bij de eindgebruiker, of (II) effect of veiligheid van de door leverancier geleverde producten, service, aanbeveling of advisering. Niets uit dit of enig ander document verandert, varieert, vervangt of kan gelden als afstandsverklaring van de Algemene Leveringsvoorwaarden van de leverancier.

Iedere gebruiker draagt de volledige verantwoording voor de beslissing betreffende geschiktheid van product, service, aanbeveling of advies van de leverancier voor eigen toepassingen. Iedere gebruiker moet tests en analyses vaststellen en uitvoeren om ervoor zorg te dragen dat het eindproduct veilig en geschikt is voor toepassing door de eindgebruiker. Omdat daadwerkelijke toepassing door leverancier niet te controleren is, is het gebruik uitsluitend ter verantwoording van de gebruiker, leverancier kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor een geleden verlies door oneigenlijk of foutief gebruik van het product. Bovendien is geen uitspraak over mogelijk of veronderstelt gebruik van materiaal, product, service of ontwerp bedoelt of kan als garantie voor licentie onder patent of intellectueel auteursrecht van leverancier, dochtermaatschappij of aangesloten bedrijven, of als aanbeveling voor gebruik van gelijke materialen, producten, service of ontwerp voor schending van een patent of intellectueel auteursrecht beoordeelt worden.